Afluftning
Agglomerering
Blanding
Centrifuger
Coatning
Extrudering
Filtrering
Fylde/tømmeanlæg
Granulering
Kompaktering
Knusning
Lab- og pilotanlæg
Maletørring 
Mekanofusion
Metaludskilning
Prøveudtagning
Sigtning
Siloer
Tørformaling
Tørring
Ventiler m.v.
Vådformaling