Lochtec ApS
er et Ingeniør & Handelsselskab stiftet i 1980 med det formål at levere maskiner og anlæg til kraftværker og procesindustri fra førende udenlandske virksomheder.
                                                                                                                            Home
Kraftværker

Til kraftværkerne har vi leveret kraner, transport- og prøveudtagningsanlæg til kulhåndtering. Kølevandsrensningsanlæg for havvand, som bruges til køling af kondensatorerne.
Til røggasrensningsanlæg har vi leveret vakuumbåndfiltre til afvanding af reagips samt siloer til opbevaring af den udvundne gips, som anvendes på gipspladefabrikkerne.

Da udbygningen af kulkraftværkerne er stoppet til fordel for anvendelse af naturgas  og vedvarende energi er det primært procesindustrien som Lochtec henvender sig til i dag.
            
Kulprøveudtagningsanlæg i kran til AVV Kontinuerlig kulkran leveret til AVV

Procesindustri

Lochtec ApS henvender sig til levnedsmiddel-, farmaceutisk-. kemisk/teknisk industri samt til sten- og mineralindustrien. 

Vi repræsenterer
Hosokawa Micron Gruppen, som er et af de førende firmaer indenfor pulverteknologi. 
Gruppen omfatter
Alpine Vrieco-Nauta, Rietz, Schugi, Stott og VitalAir.         
Desuden repræsenterer vi: 

Mikropul,
som leverer filtre og vådvaskere. 
Siebtechnik,
som leverer sigter, centrifuger, formalings- og prøveudtagningsanlæg.
ESI Contractors, som leverer siloer til bulkprodukter, som kul, reagips og kartoffelmel.
         
Alpine formalingsanlæg               Cyclomix blander         Siebtechnik centrifuger

Agervang 7 – Gershøj • DK-4070 Kr. Hyllinge • Tlf.: +45 4581 6942 • Fax: +45 4581 6895 • E-mail: lochtec@lochtec.dk
Møder afholdes på adressen: Bregnerødvej 157 • DK 3460 Birkerød

Copyright © 2002 Lochtec ApS Senest opdateret: 06. juli 2015